PSVR『Korix』が発表。アナウンストレーラーを公開

コメント : 0 [ PS VR ]

PSVR向けリアルタイムストラテジー『Korix』